Vijver opgeleverd – beplanting uitgesteld

De vijver is deze week gevuld opgeleverd. De oplevering was gepland, de vulling was voor ons een verrassing. We hebben geprobeerd het vullen stop te zetten, omdat het beplanten voor het vullen dient te gebeuren. Dat is helaas niet gelukt. Daarom zal het beplanten op zaterdag 1 juli ook geen doorgang vinden. Met de gemeente zijn we in gesprek hoe we toch spoedig tot beplanting kunnen overgaan. Wel gaan we alvast een drijvend vlotje maken waar de schildpadden op kunnen rusten. Na een wekenlange logeerpartij bij de buurman gaan 4 schildpadden dan weer terug de vijver in. Wordt vervolgd.