nieuwsupdate december

Met de maand december sluiten we het jaar 2023 weer af. De herstelwerkzaamheden aan de vijver zijn door de aannemer in het voorjaar uitgevoerd. Met o.a. donaties van bewoners uit de wijk hebben we een mooie combinatie van planten aan kunnen schaffen. Helaas heeft de vijver op dit moment nog niet de uitstraling die we hebben willen realiseren. Na het vullen van de vijver is opnieuw een lekkage waargenomen en hersteld. Met burendag hebben we de waterlelies in de vijver voor een deel kunnen plaatsen en staan de overige waterplanten voorlopig geparkeerd. Als gevolg van de hevige langdurige regen is de vijver deels weer volgelopen. Voordat de inrichting van de vijver met waterplanten kan worden afgerond zal de vijver opnieuw (deels) moeten worden drooggezet. We zijn hierover in afrondende gesprekken met de gemeente. We hebben geconstateerd dat er in het najaar een enorme hoeveelheid bladafval bij en in de vijver terechtkomt en dat is schadelijk voor de waterkwaliteit en zorgt voor het afsterven van waterplanten. Met de gemeente hebben we een plan van aanpak besproken om dit te voorkomen. Belangrijkste oorzaak is overhangende takken over de vijver en de paden en hiervoor zijn snoeiwerkzaamheden noodzakelijk. De verdere inrichting van de vijver zal in het voorjaar kunnen plaatsvinden. In de tussentijd willen we zorgen dat de vijver bladvrij blijft. We hebben als vereniging 2 waadpakken en 2 schepnetten om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

In de maand december staan er nog een paar activiteiten op het programma. Op zaterdag 9 december zullen we de bomen met verlichting leveren op de vaste plaatsen in de wijk, waarbij we u vragen om met uw buren de boom in uw straat op te zetten. De kerstbomen met de lampjes geven dan de sfeer die bij de feestdagen hoort.

Traditioneel organiseert de bewonersvereniging voor haar leden de Oudejaarsborrel en wel op zaterdag 30 december van 15:00 uur tot 17:00 uur op het terrein van Ons Marieke.