Nieuwe notenboom in de Vrouwenhof

Waar ieder jaar de kerstboom staat in de bocht van de Vrouwenhof, heeft de gemeente nu een notenboom geplaatst. De Bewonersvereniging gaat in gesprek met de gemeente of deze boom wel de juiste boom op de juiste plek is.

2021

Na een jaar waarbij activiteiten moesten worden afgelast hopen we in de loop van het jaar weer wat te kunnen opstarten.

We hebben de kerstbomen in gelukkig wel kunnen plaatsen begin december.

De kerstbomen worden zaterdag 9 januari opgehaald en afgevoerd.