Agenda ALV

De agenda voor de ALV is hier te downloaden:

 • Opening / welkom door voorzitter
 • (Her)verkiezing bestuursleden
 • Binnengekomen stukken
 • Duizendknoop, B. Seleski
 • Verslag overleg dorpsplatform
 • Contributie 2023
 • Kascontrole
 • Voortgang Kloostertuin
 • Afspraken tussen gemeente en bewonersvereniging
 • Inrichten vijver / aanmeldingen
 • Activiteiten 2023
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Afsluiting door voorzitter