Vijver opgeleverd – beplanting uitgesteld

De vijver is deze week gevuld opgeleverd. De oplevering was gepland, de vulling was voor ons een verrassing. We hebben geprobeerd het vullen stop te zetten, omdat het beplanten voor het vullen dient te gebeuren. Dat is helaas niet gelukt. Daarom zal het beplanten op zaterdag 1 juli ook geen doorgang vinden. Met de gemeente zijn we in gesprek hoe we toch spoedig tot beplanting kunnen overgaan. Wel gaan we alvast een drijvend vlotje maken waar de schildpadden op kunnen rusten. Na een wekenlange logeerpartij bij de buurman gaan 4 schildpadden dan weer terug de vijver in. Wordt vervolgd.

Agenda ALV

De agenda voor de ALV is hier te downloaden:

 • Opening / welkom door voorzitter
 • (Her)verkiezing bestuursleden
 • Binnengekomen stukken
 • Duizendknoop, B. Seleski
 • Verslag overleg dorpsplatform
 • Contributie 2023
 • Kascontrole
 • Voortgang Kloostertuin
 • Afspraken tussen gemeente en bewonersvereniging
 • Inrichten vijver / aanmeldingen
 • Activiteiten 2023
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Afsluiting door voorzitter

Update voortgang werkzaamheden

De gemeente heeft aangegeven dat de deadline van 17 juni niet haalbaar is en wordt opgeschoven naar 1 juli. Dat betekent ook dat de aanplant opschuift naar 1 juli.

De schildpadden uit de vijver blijven nog even 2 weken langer logeren bij de buurman.