Nieuwsupdate mei 2023

We zijn alweer op de helft van het jaar. Maar we hebben niet stilgezeten. Tijd om u een update te geven van de ontwikkelingen.

Reparatie aan de vijver van de kloostertuin
Afgelopen jaar zijn er meerdere gesprekken geweest tussen de gemeente, dorpsplatform en de bewonersvereniging ten aanzien van de reparatie aan de vijver van de kloostertuin. Het voorstel van de gemeente is om dit als burgerinitiatief op te pakken, waarbij de gemeente in samenwerking met de bewonersvereniging dit zal realiseren. Dit heeft ertoe geleid dat een aannemer in opdracht van de gemeente het herstel van de vijver op zich zal nemen. De werkzaamheden starten op dinsdag 30 mei a.s. Hierbij willen we u informeren dat dit mogelijk voor geringe overlast kan zorgen. De bewonersvereniging neemt het aanschaffen van de beplanting voor haar rekening. Tevens is ook door het dorpsplatform een bijdrage toegezegd. Hierover zal binnenkort een vergadering plaatsvinden, waarbij tevens een plan wordt afgesproken wie er welke acties op zich gaat nemen.

ALV
Conform de statuten is het houden van een jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) verplicht. Vorig jaar heeft de ALV weer plaats kunnen vinden na de coronaperiode. De ALV van dit jaar is gepland op dinsdag 20 juni a.s. bij “Ons Marieke”. De agenda volgt en wordt op de website geplaatst.


Activiteiten 2023
Start reparatiewerkzaamheden vijver (door aannemer): 30 mei 2023
Aanleg beplanting vijver (door bewoners): 17 juni 2023
Algemene ledenvergadering (ALV): 20 juni 2023 om 20.00 bij “Ons Marieke”.
Burendag: 23 september 2023. De invulling van activiteiten volgt nog.
Aansluitende BBQ burendag: 23 september 2023.
Plaatsen kerstbomen: 9 december 2023.
Oudejaarsborrel bewonersvereniging bij “Ons Marieke”: 30 december 2023
Weghalen kerstbomen: 6 januari 2024

Algemeen
Om de vijver van de kloostertuin weer in zijn originele staat terug te brengen is hulp erg welkom. Als u wilt helpen bij het inrichten van de vijver met waterplanten kunt u een mail sturen naar info@stemarie.nl.
Zoals ieder jaar zullen de kerstbomen ook dit jaar in de wijk worden geplaatst. Aanmeldingen om hierbij te helpen graag vooraf middels een mailtje naar info@stemarie.nl.

We hopen u gauw te zien op een van de aankomende activiteiten!