Wie zijn wij

De bewonersvereniging is van en voor de bewoners van onze wijk, gelegen in en rond het voormalige kloostercomplex. Het initiatief tot oprichting  van onze vereniging dateert uit 2002 en werd aanvang 2003 geformaliseerd bij notariële akte.

De belangrijkste doelstellingen van de vereniging liggen in het behartigen van collectieve belangen van de bewoners van onze wijk. Het tot stand komen van onze prachtige wijk is niet bepaald “vanzelf” gegaan. De bewonersvereniging Ste. Marie heeft hierbij een prominente rol vervuld! De kwaliteit van de infrastructuur en veiligheid zijn belangrijke speerpunten. Wij onderhouden bijvoorbeeld nauwe contacten met de gemeente ten aanzien van de openbare groenvoorziening in de wijk. Gesponsord door de bewoners en de vereniging is onder andere de speeltuin in de Kapeldreef voorzien van kunstgras.

Inmiddels is de bewonersvereniging meer de rol van “buurtvereniging” gaan vervullen. Vanuit deze rol organiseert de bewonersvereniging een aantal vast terugkerende activiteiten in onze wijk.

• In het voorjaar wordt het verenigingsjaar aangevangen met een algemene ledenvergadering.

• In het najaar organiseert de bewonervereniging jaarlijkse de Burendag, waarbij diverse kleine onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden worden verricht in de wijk. Ter afsluiting van de Burendag is er een barbecue. De organisatie van deze Burendag is bedoeld om samen, met elkaar in de wijk, een leuk feest neer te zetten en daarbij elkaar ook in andere dan de dagelijkse activiteiten te ontmoeten.

• Eind van het jaar plaatst de vereniging kerstbomen in de wijk in daartoe, door de vereniging aangebrachte, grondankerbuizen. De verlichting van deze kerstbomen is deels vanuit de verenigingskas en deels door gulle sponsors uit de wijk bekostigd! De bewoners die het dichtst bij de geplaatste kerstbomen wonen sluiten de lampjes aan en laten ze branden om de wijk ook in de donkere dagen van december wat op te vrolijken.

• Het verenigingsjaar wordt afgesloten met een borrel. In de eerste dagen dagen van het nieuwe kalenderjaar organiseert de activiteitencommissie dit evenement, waarbij de leden in een gezellige sfeer van glühwein, warme chocolademelk en oliebollen kunnen genieten.

Behalve de vast terugkerende activiteiten worden er ook ad-hoc initiatieven georganiseerd, zoals bijvoorbeeld paasactiviteiten voor de kinderen of informatieve wandelingen. Nieuwe initiatieven voor en door de bewoners zijn altijd welkom!

Belangrijke speerpunten van de bewonersvereniging zijn kwaliteit van de infrastructuur en veiligheid.

Voorts beschikt de vereniging voor haar leden over een groot aantal foto’s en documenten die betrekking hebben op de historie van het kloostercomplex en de bouw van onze wijk.

De jaarlijkse contributie van de vereniging is 25 euro per huishouden. 

Wilt u zich aansluiten bij onze vereniging? Meldt u zich dan nu aan!

Het bestuur van de vereniging is bereikbaar via info@stemarie.nl