Update beplanting vijver

Het is na de oplevering van 1 juli nog stil in de vijver. De schildpadden zijn uitgezet, maar er is nog geen beplanting. De waterstand is na oplevering gezakt. We wachten af tot het de waterstand niet verder meer zakt. De gemeente heeft aangegeven enkele weken te wachten om dan een conclusie te verbinden aan het zakken van de waterstand.

We zijn met de gemeente nog in gesprek over de voorwaarden voor het beplanten. Tot die tijd kunnen we nog niet beplanten en zal deze activiteit over de vakantie heen getild moeten worden.