Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 15 mei om 20:00 uur is de ALV. U kunt zich aanmelden voor de ALV door ons een email te sturen. De notulen van de ALV van 2018 zijn op te vragen bij het bestuur.